Shadowcon 11, fredag-søndag

Fra noen av programpunktene

FurlanFurlanFurlan

Mira Furlan fortalte levende om en rekke emner, inkludert arbeidet med B5 og Lost.
Hun snakket også om sitt gamle liv i Jugoslavia og om forskjeller mellom USA og Europa.

GramstadBjørkeloPresse

Fra venstre:
Thomas Gramstad fra EFN forklarte om hva som ligger bak digitale sperrer.
Kristian Bjørkelo tok engasjert for seg politikken bak Rasekrig og klassekamp i science fiction og fantasy.
E-pressen bruker ikke bare penn og papir. Bent Johan Mosfjell fra Bokavisen.no dekket kongressen.

Drageskalle

Drageskalle, laget av kryptozoolog Torfinn Ørmen.

Tilbake til forsiden