Noen få bilder fra Norcon 20, 3.-5. juni 2006

Fra mandag 5. juni

Ken MacLeod

Kaj foredrar

Kaj forteller

Minnefondets boksalg

Resepsjonen

Programendring

Panelet

To velsette gjester

Fanhedersgjester

The Usual Suspects

Avslutning med æresgjest

Norcon-enes hjemmeside